28 Kasım 2010 Pazar

VER ALLAHIM

Hak yoluna çağlayalım
Rabbim nurdan nehirler ver
Asr-ı saadetmisali,
Bize altın nehirler ver.

Yürüyelin Sana iz iz,
Muhammed'dir rehberimiz,
Yanmak için aşkınlabiz,
Alevlenen gönüller ver.

Yüze ar ver,kalbe iman,
Yıkılsınİslam'a düşman,
Cihad için yüce Rahman.
Coşkun akan selleri ver.

Şükür sana binler kere.
Anlatalım her münkire,
Adın yazalımher yere
Kalem tutacak eller ver.

Koşuyoruz rüzgarlarla,
Bize muın olan yarla,
İslam için iftiharla,
Gerilecek gögüsler ver.
                    Bilal Coşkun

22 Kasım 2010 Pazartesi

İHLAS SURESİ

                      İHLAS SURESİ
   Kuran-ı Kerim'in 112 . suresidir.Allah'ın birliğini ifade etmesi nedeniyle bu adı almıştır.Mekke'de nazil olmuştur,dört ayettir.
  İlas suresi,Allah'ın bir tek (ahad)olduğunu,Samed oldugunu,doğmadığını,doğrulmadığını,hiç bir şeyin O'na denk ve benzer olmadığını beyan etmektedir.
  Surede geçen "ahad "sfatı Allah'ın birliğini,tekliğini ve eşsizliğini;"samed" kelimesi de O'nun,var oluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlığının kendisine borçlu oluşunu ifade etmektedir.Allah'ın doğmamış ve doğurmamış olması da samed kelimesinin izahı konumundadır.Surenin son ayetini oluşturan "O 'nun bir dengi olmadı"ifadesi bu surenin bir özetidir.
   Peygamberimiz,müşrik ve Hiristiyanların Allah hakkındaki sorularına İhlas suresini okuyarak cevap vermiştir.Ayrıca Efendimiz, bu surenin Kur'an'ın üçte birine denk geldiğini ifade etmişlerdir. (Buhari,"Fedailü'l-Kur'an",13)
                                                                                                                    ALINTI (Diyanet takvimi)

20 Kasım 2010 Cumartesi

GÜZEL SÖZLER

DOSTLUK

Sevgin yoksa,dost arama.  (Sadi)


Her şeyin yenisi,dostun eskisi. (Peyami Sefa)


Dostluk,iki vücutta müşterek bir ruha benzer. (Aristo)


Biri sana sırtını çevirirse üzülme,böylece dostunla düşmanını ayırt

etmiş olursun.(Hz.Ali)


Dost kazanmanın tek yolu dost olabilmektir. (Emerson)


Güller,laleler,bütün çiçekler solar.Çelik ve demir kırılır,ama gerçek dostluk

ne solar,ne  de kırılır. (Nietzsche)

Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren

insanlarla dostluk etmeliyiz. (Hz.Ali)


Gerçek dostlar,iyi günlerinizde, davet edince sizi ziyaret ederler.

Kara günlerinizde davetsiz gelirler. (Theopmrastus)

14 Kasım 2010 Pazar

AREFE GÜNÜ VE TEŞRİK TEKBİRLERİ

AREFE GÜNÜ

Kurban bayramın bir gün öncesi yani(zilhicce nin 9. günü) arefe günüdür. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde arefe günü şöyle anlatmaktadır."Allah'ın,arefe günü mü müminlerin günahlarını bağışlayacağını umarım"demiştir. (Müslim,Siyam 1162)
Ramazan bayramının öncesindeki günde arefe günüdür.

TEŞRİK TEKBİRİ

TEŞRİK:Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayrmın birinci günü kesilen kurbanların etleri bayram  günleride güneşte kurutulmaya bırkılırmış bu sebeble bu günlere "eyyam-ı teşrik" teşrik günleri denilmiştir.

TEKBİR:Allah'ı ululamak,yüceltmek demektir.Kurban bayramının  arefe günü yani (zilhiccenin 9. günü) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına (zilhiccenin13.günü) kadar  ikindi namazı dahil olmk üzere farz namazlardan sonra

"ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LA İLAHE İLLALLLAHÜ  VALLAHÜ EKBER ALLAHU EKBER VE LİLLAHİ'L-HAMD"

cümlaesini söylemeye"Teşrik tekbiri" denir.

İmamı Ebu Yusuf  ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi her müslümana vaciptir.Bu tekbirlerin Şafi ve  Hanbeli mezeplerine göre sünnet.Maliki mezhebine göre müstehabtır. 

11 Kasım 2010 Perşembe

EDEB

YİNE EDEB, İLLE DE EDEB

Edep, güzel terbiye, iyi alışkanlıklarla birlikte, utanılacak hata ve ayıplardan korunmaktır. İnsan zekasının kapısı olan edep, inanan kimsenin eskimez giysisi, en değerli süsü, mağlup olmaz silahıdır. Edep ve güzel ahlak inanca kuvvet ve parlaklık kazandırıp kötülüklerden korur. İnsan ilişkilerinin şekillenmesinde önemli bir özellik olan edep, kişinin kendisini ve çevresindekilerini sevmesi herkese layık olduğu ölçüde değer vermesidir. Edep, başkaların kul köle olup onları üstün görmemek olduğu gibi, kendisini de abartılı gösterip insanları hor görmemektir. İslam bilginlerinden bazıları edebi şöyle tanımlar:

İmam Kuşeyri: “Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.”Mevlana: “Eğer adem oğlunun edebi yoksa adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Göz gezdir ve Allah’ın kelamına “Kur’an’a” ayet ayet tamamına bak, Kur’anın anlamı edeptir.” “Eğer şeytanı ayaklarınızın altında görmek istiyorsanız gözünüzü açın ve biliniz ki şeytanın katili edeptir.”

Hasan Basri: “Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.”

İbnul Kayyim El Cevzi: “Kişi kendisini ve sevdiklerini ateşten korumak istiyor ise edebi öğrensin, edebi öğretsin.”Sehl B. Abdullah: “Edep ihlas ve kulluk ile azgın nefsi uslandırmaktır.”İmam Suhreverdi: “İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır.”

İmam Gazali: “Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür.”
Lokman Hekim kendisine edebin anlamını soranlara: “Ben edebi edepsizlerden öğrendim.”

Bu ve benzeri pek çok tanımdan da anlaşılacağı gibi edep, insanlar için iyilikler ve güzelliklerin kaynağı olan davranış biçimidir. Kişi bu davranış kalıpları ile kendisine, ailesine ve çevresindeki insanlara daha olumlu katkılarda bulunur, gerçek kimliğini yansıtmış olur. İnsanın ailesiyle, toplumu ile ve rabbi ile olan diyaloglarında bu özellikleri yansıtan davranışlar sergilemesi önemli bir meziyet ve fazilettir.

Ululuk, büyüklük, izzet ve şeref parada, sözde ve yaşta değil, ancak edep ve kemaldedir. Bu nedenle “kişinin edebi, altınından daha hayırlıdır” denmiştir.
(ALINTI)

9 Kasım 2010 Salı

ZİLHİCCE AYI

Zilhicce-i Serifimiz mubarek olsun

Zilhicce ayında oruç tutmanın fazileti nedir,hangi günlerde oruç tutmalı? Kurban bayramının bulunduğu aya Zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.
[İbni Mace]
Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir.
 [Beyheki]
Zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahidlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur.
[R. Nasıhin] Bu on günün hayrından mahrum olan kimseye yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki,saymakla bitmez.
[T. Gafilin] Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.[Ebul Berekat]
Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir.
[Beyheki] Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin![Taberani] [Tesbih: Sübhanallah, Tahmid: Elhamdülillah, Tehlil: La ilahe illallah, Tekbir: Allahü ekber, demektir.]

İlk on günün kıymeti
Peygamber efendimiz,Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?) dediler. Peygamber efendimiz, cevabında buyurdu ki: "Evet cihaddan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden harbe gidip şehit olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir." [Buhari] Ebüdderda hazretleri buyurdu ki:
Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli ve çok dua ve istiğfar etmelidir! Çünkü Muhammed aleyhisselam,
Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) buyurdu. Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır, Mizanda sevabı ağır gelir ve Cennette yüksek derecelere kavuşur. [Şir’a]

YüCE Allah’ın Adem aleyhisselamı bağışladığı gün, zilhicce ayının ilk on günüdür.
Zilhicce ayının 2.günüde yüce Allah Yunus peygamberin duasını kabul buyurdu.Kendisini balığın karnından çıkardı.

Zilhicce ayının 3.gününde yüce Allah Zekeriya peygamberin duasını kabul etti.
Bir kimse o gün oruç tutarsa.yüce Allah onun duasını kabul buyurur.

Zilhicce ayının 4.gününde İsa Aleyhisselam doğdu.
Bir kimse o günü oruçlu geçirirse,ondan sıkıntı,fakirlik gider.Kıyamet günüde, iyiliksever,keremli yazıcı meleklerle olur….

Zilhicce ayının 5.günüde Musa aleyhisselam doğdu.
Bir kimse o günde oruç tutarsa,münafıklıktan uzak,kabir azabından emin olur.

Zilhicce ayının 6. gününde,yüce Allah peygamberimiz.s.a.v.’e Hayber kalesini almayı nasib eyledi.

Zilhicce ayının 7.günü cehennem kapıları kilitlenir,on günleri çıkıncaya kadar açılmaz.
Bir kimse ogünü oruçlu geçirirse, kendisine yetmiş sıkıntı kapısı kapanır,yetmiş kolaylık kapısını da açar.

Zilhicce ayının 8.günü olan terviye günü bir kimse oruç tutarsa.kendisine o kadar iyilik ihsan edilirki, onların sayısını ancak Allahü azimüşşan bilir.

Zilhicce ayının 9.olan arefe günü bir kimse oruç tutarsa,geçen bir senelik,gelecek bir senelik,günahının bağışlanmasına sebep olur…

" senin için Zilhicce ayından oruç tuttuğun her gün için ;
100 köle azat etmek,100 deve kurban etmek ve ALLAH Teala yolunda
üzerine bindiğin 100 at sevabı vardır.
Zilhicce ayının ilk on gününde oruç tutan kimseye Hz.Allah 10 nimet verir
             1.ömrüne bereket verir
2.malını artırır
3.ailesini korur
          4.günahlarını afv eder
               5.sevaplarını kat kat eder
                      6.canını son nefeste kolay verir
    7.kabrini aydınlatır
    8.terazisi ağır gelir
                       9.cehenneme atılmaktan kurtulur
                     10.cennetteki dereceleri yükselir